Vindkraft och hälsa

Enligt en finsk  studie, Vindkraftsverkens infraljud orsakar hälsoproblem i Finland, beskrivs det att tolv familjer, vilka innehöll totalt femtiofem personer studerades. Resultatet visade att berörda personer uppvisade drygt etthundratjugo symtom, alltså drygt två symptom i snitt på dem som undersöktes. Hjärtsymptom, illamående, sömnsvårigheter med mera framkom utifrån undersökningen.  

Infraljudsfrekvenser som är mycket låga, vilka A-filtret vid mätning av dBA till stor del tar bort, har  en mycket lång räckvidd. Ljudet kan sprida sig cirka en mil och orsakar stora hälsoproblem för människor som bor i dess närhet. 

Det finns en mängd studier som påvisar fysisk och psykisk ohälsa i samband med att vara ”granne” med vindkraftsverk. 

Ur en artikel i Läkartidningen:

Tidigare vetenskapliga studier om vindkraftverk och infraljud har varit motsägelsefulla. De har därför inte varit tillräckligt trovärdiga vid planeringen av regelverket för etablering av vindkraftverk.

Det rytmiskt pumpande infraljudet från vindkraftverk utgör en stimulering som påverkar innerörats sensoriska funktioner [7, 8]. En sådan sensorisk stimulering kan hos personer med sensorisk överkänslighet framkalla central sentitisering med besvärande symtom såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, synstörningar, med mera [9]. Besvären uppstår även om den uppmätta bullernivån är relativt låg eftersom infraljudet hela tiden påverkar och rytmiskt ändrar trycket i innerörats vätskerum via hörselbenskedjan. Det pulserande ljudtrycket från vindkraftverk framkallar även indirekt en aktivering av det autonoma nervsystemet med ökad utsöndring av adrenalin med åtföljande stresspåslag, risk för ­panikångest, högt blodtryck och hjärt­infarkt för personer med ökad sensorisk känslighet.

Artikelförfattare: Håkan EnbomMD, PhD, ÖNH-specialist, otoneurolog, ­specialist på yrselsjukdomar och Inga Malcus Enbom ÖNH-specialist, specialist på allergi och överkänslighetsreaktioner

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/
https://docplayer.se/134509971-Vindkraftverkens-infraljud-orsakar-halsoproblem-i-finland-tuulivoima-kansalaisyhdistys-ry.html

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.