Vindkraft i Rämma

Tekniska verken i Linköping, som ägs av Linköpings kommun, vill bygga 2 st vindkraftverk i Rämma, Stenungsunds och Kungälvs kommuner. Dessa planerade verk kommer att påverka oss som bor i området på olika sätt.

Verken är tänkta att bli ca 200 m höga, som jämförelse är vindkraftverket ”vindrosen” i Aröd ca 150 m och stora facklan på Borealis kracker är 125 möh. Pga av den höga höjden blir det vita blixtljus istället för rött fast sken på tornets topp.

Upprop mot vindkraft i Rämma!

Vi är ett antal boende i området som tagit fram ett upprop som vi avser skicka till Tekniska verken, Stenungsunds och Kungälvs kommuner samt Länstyrelsen. Om du också vill försöka stoppa denna utbyggnad får du gärna använda dej av vår skrivelse, antingen skriva ut en egen kopia eller kopiera valda delar. Du hittar vårt upprop här >>

Vi som bor i området påverkas på olika sätt, bland annat:

  • Fastighetsvärdet sjunker, vissa fastigheter blir osäljbara och det blir omöjligt att avstycka tomter i närområdet.
  • Det finns forskning kring hälsoproblem pga infraljudet som alstras
  • Skador på natur och djurliv, särskilt fåglar och fladdermöss.
  • Visuellt, oavsett var man bor i området blir de synliga, även långt utanför dessa områden.
  • Om man bor nära och norr om riskerar man att få stroboskopeffekter pga växling mellan sol och skugga när bladen roterar.
  • Skog och mark tas i anspråk för vägar, ledningar, transformatorstationer osv.

Tekniska verken vill ha in synpunkter senast den 12 april 2022.
Märk ditt meddelande med TVV 2022/02 och skicka till e-postadress registrator@tekniskaverken.se

Du kan också skicka synpunkter per brev till:
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Att. Registrator
Box 1500
581 15 Linköping

Blå markering visar området dit inbjudan till information skickats, de blå ”propellrarna” markerar tänkta placeringar.

Administratör för sidan kan nås på lotta@motvind.net

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.