Vad innebär vindkraft för elnätet?

UNIPER: ”El måste produceras i samma stund som den används, vilket är en stor utmaning för elsystemet.”
”Det kraftslag som framför allt byggs ut i Sverige är vindkraft. Men en kall vinterdag med svaga vindar levererar vår vindkraft förhållandevis lite el. Och tvärtom, en varm och blåsig dag produceras en hel del; mer än vad som behövs i systemet just då. Det ökade inslaget av vindkraft gör också att det blir obalanser i elsystemet. Dessa fluktuationer leder i värsta fall till elbrist – om svängningarna blir större än vad vår reglerkraft klarar av att parera.”

”För att vårt elsystem ska fungera och vara stabilt behövs tillgång till rätt mängd el över hela landet, men också att elen håller tillräckligt hög kvalitet. Därför är rotationsenergi viktig för oss – den  rörelseenergin som finns kvar i våra stora generatorer när de väl är satta i snurr.  Man skulle kunna beskriva det likt kraften som köper oss tid, så att vi hinner öka och minska elproduktionen utan att det blir stora störningar och strömavbrott.”
”Sol- och vindkraft har många fördelar, men de bidrar inte med någon rotationsenergi till elsystemet.”

https://www.uniper.energy/sverige/rotationsenergi

Enligt Jan Blomgren, professor i kärnfysik kan man inte bygga elförsörjningen på enbart förnybar energi. Det har man provats i Kalifornien och redan innan man uppnått 30 procent vind- och solkraft har man ett så instabilt system att man tvingas till roterande bortkoppling, man släcker alltså ner all el i en region i taget. Sverige är nu nära 20 procent.

”Större delen av Europa var extremt nära total systemkollaps i september – en händelse som svenska media närmast totalt ignorerat. Detta orsakades bland annat av att nätet nu är så instabilt på grund av vind- och solkraft att styrsystemen knappt klarar av att hålla balansen. Det kommunala elbolaget i Österrike har berättat att tidigare hade man 15 tillbud per år. Nu har man 240.”

https://www.expressen.se/debatt/vindkraften-driver-oss-mot-systemkollaps/

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.