Rapportera skyddade djurarter!

Oftast så bryr sej myndigheter inte om protester som rör djurliv, men om det finns dokumentation om att skyddade fåglar och fladdermöss finns i området så kan det utgöra hinder för utbyggnad. Om det saknas dokumentation men någon har kunskap om örnbon inom ett par km från tänkt utbuggnad, så kan det också användas. Det talas om ål i Håvatten, om dessa förkomster kan bestyrkas/visas så kan det också användas.

Om du har info om detta så mejla mej på lotta@motvind.net och tala om ifall du skickar in denna info själva till kommuner och länstyrelse eller om du vill att jag ska göra det. Infon vill jag gärna ha oavsett eftersom det ger en samlad bild som vi kan använda för att överklaga en ansökan.

Rapportera skyddade djurarter!
Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.