info

Möte måndag 22 augusti

Kl 19, på Lunnevi, Kode Förra mötet informerade grupperna vad som gjorts, bla har vi skickat in anmälan att registrera förening, information om kontakt med myndigheter, politiker och media. Några har också företagit studiebesök på de planerade byggplatserna. Vi beslutade att ha ett extra möte så vi får chans att höra var de politiska partierna […]

Vårt första årsmöte!

Vårt första årsmöte gick av stapeln 11 juli. Vi har en styrelse och har bildat arbetsgrupper. Det kommer att bli lite förändringar på hemsidan allteftersom, bla kommer det att skapas en bank med dokumentation. Mer info kommer!

Begär svar från kommunerna!

Hej, vi hade möte i måndags! Det bildades en förening ”Motvind i väst”. Mötet kom överens om att vi alla kan hjälpas åt genom att maila kommun@kungalv.se respektive kommun@stenungsund.se eller skicka brev (adress får ni kolla själva så att brevet kommer rätt) och fråga både Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun hur de tänker bemöta vårt […]

Möte i Kode, 14 juni!

När vi träffades för ett par veckor sedan pratade vi om att ha ett möte. Nu har vi en lokal, tisdag 14 juni kl 19, Lunnevi i Kode för att diskutera hur vi kan fortsätta arbetet. Vi hoppas att så många som möjligt ansluter! 

Riskabelt att arrendera mark till vindkraft

Landbaserade vindkraftverk har normalt en livslängd på ca 25 år. Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att återställa platsen efter verksamhetens slut, oberoende av om någon ekonomisk säkerhet finns. Detta följer både av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och av reglerna om återställande av förorenad mark i10 kap. miljöbalken. Om det inte går att finna […]

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.