info

Vårt första årsmöte!

Vårt första årsmöte gick av stapeln 11 juli. Vi har en styrelse och har bildat arbetsgrupper. Det kommer att bli lite förändringar på hemsidan allteftersom, bla kommer det att skapas en bank med dokumentation. Mer info kommer!

Begär svar från kommunerna!

Hej, vi hade möte i måndags! Det bildades en förening ”Motvind i väst”. Mötet kom överens om att vi alla kan hjälpas åt genom att maila kommun@kungalv.se respektive kommun@stenungsund.se eller skicka brev (adress får ni kolla själva så att brevet kommer rätt) och fråga både Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun hur de tänker bemöta vårt […]

Möte i Kode, 14 juni!

När vi träffades för ett par veckor sedan pratade vi om att ha ett möte. Nu har vi en lokal, tisdag 14 juni kl 19, Lunnevi i Kode för att diskutera hur vi kan fortsätta arbetet. Vi hoppas att så många som möjligt ansluter! 

Riskabelt att arrendera mark till vindkraft

Landbaserade vindkraftverk har normalt en livslängd på ca 25 år. Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att återställa platsen efter verksamhetens slut, oberoende av om någon ekonomisk säkerhet finns. Detta följer både av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och av reglerna om återställande av förorenad mark i10 kap. miljöbalken. Om det inte går att finna […]

Artskyddet kan stoppa vindkraftsutbyggnad

I det nya artskyddet är alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. Flera domar nationellt och i EU har fastslagit att alla vilda fåglar är att betrakta som fridlysta och för att få avverka skog måste man nu visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter ner på enskild individnivå. Det innebär i […]

Möte 11 maj utanför Jörlandagården!

Vi har beslutat att göra ett fysiskt möte onsdagen den 11 maj kl.19.00! Vi träffas på parkeringen utanför Jörlandagården. Vi anser att det är av betydelse för oss alla att få träffas. Ni som läser detta, sprid till omgivningen! Ju fler vi blir, desto bättre! Om det mot förmodan skulle bli regn, ta med paraply, […]

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.