Fråga

Rapportera skyddade djurarter!

Oftast så bryr sej myndigheter inte om protester som rör djurliv, men om det finns dokumentation om att skyddade fåglar och fladdermöss finns i området så kan det utgöra hinder för utbyggnad. Om det saknas dokumentation men någon har kunskap om örnbon inom ett par km från tänkt utbuggnad, så kan det också användas. Det […]

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.