Författare: Admin

Riskabelt att arrendera mark till vindkraft

Landbaserade vindkraftverk har normalt en livslängd på ca 25 år. Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att återställa platsen efter verksamhetens slut, oberoende av om någon ekonomisk säkerhet finns. Detta följer både av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och av reglerna om återställande av förorenad mark i10 kap. miljöbalken. Om det inte går att finna […]

Artskyddet kan stoppa vindkraftsutbyggnad

I det nya artskyddet är alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. Flera domar nationellt och i EU har fastslagit att alla vilda fåglar är att betrakta som fridlysta och för att få avverka skog måste man nu visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter ner på enskild individnivå. Det innebär i […]

Möte 11 maj utanför Jörlandagården!

Vi har beslutat att göra ett fysiskt möte onsdagen den 11 maj kl.19.00! Vi träffas på parkeringen utanför Jörlandagården. Vi anser att det är av betydelse för oss alla att få träffas. Ni som läser detta, sprid till omgivningen! Ju fler vi blir, desto bättre! Om det mot förmodan skulle bli regn, ta med paraply, […]

Rapportera skyddade djurarter!

Oftast så bryr sej myndigheter inte om protester som rör djurliv, men om det finns dokumentation om att skyddade fåglar och fladdermöss finns i området så kan det utgöra hinder för utbyggnad. Om det saknas dokumentation men någon har kunskap om örnbon inom ett par km från tänkt utbuggnad, så kan det också användas. Det […]

Lördag 9 april i Kode

På lördagen, 9 april, fanns jag, Lotta, utanför pizzerian i Kode kl 11–12.30 och tog emot underskrifter på uppropet. Härligt att se uppslutningen!Om du missade detta kan du givetvis själv skicka in en protest till Tekniska verken, om du inte vill skriva ihop något själv kan du använda uppropet som finns i länken här ovanför. […]

Nej tack till vindkraft i Rämma!

Vindkraftsexploateringen i Rämma skapar ohälsa, mänskligt lidande och avsevärd prissänkning på våra fastigheter! Tekniska verken vill ha in synpunkter senast den 12 april 2022. Uppropet finns att hämta här >> Skicka senast den 12 april 2022.Märk ditt meddelande med TVV 2022/02 och skicka till e-postadress registrator@tekniskaverken.se Du kan också skicka synpunkter per brev till:Tekniska verken i Linköping […]

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.