Artskyddet kan stoppa vindkraftsutbyggnad

I det nya artskyddet är alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. Flera domar nationellt och i EU har fastslagit att alla vilda fåglar är att betrakta som fridlysta och för att få avverka skog måste man nu visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter ner på enskild individnivå. Det innebär i princip ett stopp för skogsbruk men även för utbyggnad av vindkraft.

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem, deras växtplatser, fortplantningsområden eller boplatser.

Källa: Skogsstyrelsen

Artskyddet kan stoppa vindkraftsutbyggnad
Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.